toggle menu

GRANDIOZUS WEBSHOP

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Adatkezelő

Danubius Hotels Zrt. 

székhely: 1051 Budapest, Szent István tér 11.

képviselő: Kovács Balázs vezérigazgató 

e-mail: adat@danubiushotels.com

(a továbbiakban: a „Danubius”)

 

2. Adatfeldolgozók és egyéb adatkezelők

 

• A tárhelyszolgáltatást az ATW Internet Kft. (1138 Budapest, Esztergomi út 66 fszt. 1., Cg. 01-09-736956) adatfeldolgozóként biztosítja;

• A honlapot az HORIZONT Informatika KFT. (székhely: 4034 Debrecen, Repce u. 3.) adatfeldolgozóként szerkeszti;

• A „Fizetés” feliratra kattintva átirányításra kerül az OTP SimlePay (OTP Mobil Szolgáltató Kft.; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.; simplepay.hu/vasarloknak/) oldalára. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. Az OTP Bank tőlünk független adatkezelő.

 


3. Az adatok kezelése

 

A. Webshop vásárlás során kezelt adatok: teljes név, e-mailcím, telefonszám, számlázási adatok.

Adatkezelési cél: a szerződés teljesítése

Megőrzési idő: a szerződés teljesítéséig  (A vásárlás tényét 8 évig megőrizzük/ C. pont)

Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés. Az adatok megadása a vásárlás feltétele. (GDPR 6. cikk (1) bek. b.)

 

 

B. Kiállított számlán szereplő adatok magánszemély esetén: név, lakcím 
A számlát alátámasztó vásárlás adatai minden esetben.

Adatkezelési cél: jogszabályi kötelezettség teljesítése

Megőrzési idő: 8 év

Az adatkezelés jogalapja: az adójogi és számviteli előírások1  miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása a teljesítés feltétele. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.)

 

C. Megkeresésekben megadott személyes adatok: név, e-mailcím, telefonszám

Adatkezelési cél: a megkeresések megválaszolása és panaszkezelés 

Megőrzési idő: 5 év

Az adatkezelés jogalapja: a hozzájárulás, amelyet a megkeresés megküldésével ad meg. A hozzájárulás bármikor visszavonható e-mail útján. A visszavonás nem érinti az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét. (GDPR 6. cikk (1) bek. a.)

 

D. Fogyasztói panaszról felvett jegyzőkönyv

Adatkezelési cél: Jogszabályi kötelezettség teljesítése

Megőrzési idő: 3 év

Az adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelmi jogszabályi előírások2 miatt szükséges a megőrzés. Az adatok megadása a panasz jegyzőkönyvezésének feltétele. (GDPR 6. cikk (1) bek. c.)

 

 1 A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján „A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.” 

 

2 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A.§. (7) bekezdése alapján „A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”4. Az Ön jogai

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (3/A): Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását. 

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása (3/C): Ön bármikor visszavonhatja hozzájárulását, kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, törlését, korlátozhatja azok kezelését, illetve kérheti a személyes adatok átadását. 

 

Amennyiben az adatkezelés jogalapja a jogszabályi kötelezettség teljesítése (3/B;3/D): Ön bármikor kérhet felvilágosítást (hozzáférést) személyes adatainak kezeléséről, kérheti adatainak helyesbítését, illetve korlátozhatja azok kezelését. 

 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival, panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), illetve bírósághoz is fordulhat.

 

Amennyiben élni szeretne valamelyik jogával, kérjük, hogy azt írja meg nekünk a adat@danubiushotels.com e-mailcímre. A jogok részletes megismeréséhez kérjük, tekintse meg teljes Adatvédelmi Tájékoztatónkat a www.danubiushotels.hu/adatvedelem weboldalon.